motto Herzwelt

Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych wykorzystywanych w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach udziału w procesach rekrutacji jest Herzwelt, z siedzibą w Czeladzi.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: rekrutacja@herzwelt.pl lub pocztą na adres: 41-250 Czeladź, ulica Bytomska 6.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji prowadzonych przez Herzwelt, a także w celu realizacji przyszłych rekrutacji.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Firmy Herzwelt w odniesieniu do kandydatów.
  5. Przetwarzanie podanych przeze Pana/Panią danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat.
  10. Pana/Pani dane będą przekazywane do państw Unii Europejskiej, nie będą one przekazywane do państw spoza Jej obszaru i będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.